Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας σχετικά με την COVID-19

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν και η εμπειρία που αποκτήθηκε σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των μετεωρολογικών παραγόντων και των παραγόντων ποιότητας του αέρα και του COVID-19 μπορούν να χρησιμεύσουν ως προσχέδιο για την ενημέρωση των παγκόσμιων απαντήσεων σε μελλοντικές καταστάσεις… Περισσότερα »Μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας σχετικά με την COVID-19

Follow by Email
Instagram