Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ποιοι Είμαστε

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών είναι «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» του Ν.4430/2016 που υπάγετε στο Υπουργείο Εργασίας με Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο. 000199403011 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας φορέας Κοινωνικής Οικονομίας και αποτελεί έναν αστικό συνεταιρισμό με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η λειτουργία του βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους προάγοντας την ευημερία της
κοινωνίας που εξυπηρετεί αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Follow by Email
Instagram