Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μοντέλο Καιρού

Αριθμητικό σύστημα πρόγνωσης καιρού

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού, το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.  χρησιμοποιεί το σύστημα Weather
Researchand Forecasting Model (WRF). Πρόκειται για ένα σύγχρονο, “state-of-art” αριθμητικό σύστημα πρόγνωσης καιρού μέσης κλίμακας, το
οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
Στα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνονται, δύο δυναμικοί πυρήνες, ένα σύστημα αφομοίωσης δεδομένων (3DVAR), ενώ η αρχιτεκτονική του
επιτρέπει την εκτέλεσή του, παράλληλα και την περαιτέρω επέκτασή του. Το WRF είναι κατάλληλο για ένα εύρος εφαρμογών σε διάφορες χωρικές
κλίμακες, από δεκάδες μέτρα έως χιλιάδες χιλιόμετρα.

Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. παράγει πενθήμερες (5) προγνώσεις καιρού για οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα
(με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση) και στην Ευρώπη, ενώ έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την πρόγνωση στις εκάστοτε ανάγκες του
πελάτη. Τα παρατηρητικά δεδομένα από διάφορες πηγές όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ καιρού επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των τεχνικών μας και τη διαφοροποίηση των προαναφερθέντων υπηρεσιών μας.
Προτεραιότητά μας είναι η ποιότητα καθώς, παρακολουθούμε και επαληθεύουμε συνεχώς την επίδοσή μας με σκοπό να σας παρέχουμε
ασυναγώνιστη ακρίβεια πρόγνωσης. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και τη διατήρηση ενός προτύπου με ποσοστό ακρίβειας πάνω από 98%,
το μοντέλο  ανέπτυξε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναθεώρησης της ποιότητας της πρόγνωσης σε καθημερινή βάση.

Το επιχειρησιακό μας μοντέλο, μάς επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την πλήρη αξία της μετεωρολογικής πληροφορίας.
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. διαθέτει ένα ιδιόκτητο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών με σκοπό την καταγραφή των
υφιστάμενων καιρικών συνθηκών, ενώ έχει στο δυναμικό της έμπειρους μετεωρολόγους οι οποίοι λειτουργούν επιχειρησιακά, σε υπολογιστική δομή της εταιρίας, προγνωστικά μοντέλα καιρού.
Με την τοποθέτηση των ραντάρ καιρού, το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.  χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται την ανεκτίμητης
αξίας πληροφορία από τις καταιγίδες.
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. επομένως, κατανοώντας την ποικιλομορφία και τις τεχνικές απαιτήσεις των διαφόρων πηγών μετεωρολογικών παρατηρήσεων, των δεδομένων και των συστημάτων επεξεργασίας θα είναι σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό να ικανοποιήσει τις εκάστοτε ανάγκες των πολιτών.

Follow by Email
Instagram