Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η φιλοσοφία του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.

Συμμερίζεται πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές
της ασφάλειας των πολίτων και, μέσω μετεωρολογικών μοντέλων και
δράσεων, στοχεύει στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
και την ανάπτυξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.