Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η ασφάλεια την πολιτών μέσω της ανάπτυξης μετεωρολογικών μοντέλων και δράσεων που αποσκοπούν στην έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης σε συνδυασμό με φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.