Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΚΥΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Γίνεστε μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών της Ελλάδος, της Κύπρου και διεθνώς, με το πιο ενεργό ερευνητικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό δυναμικό, αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένους επαγγελματίες διοίκησης, λήπτες αποφάσεων, πιστοποιημένους επιχειρησιακούς εθελοντές, τεχνικούς, παρόχους υπηρεσιών και αγαθών, κ.α., με στόχο την ομοιογένεια στην κατάρτιση, στην πιστοποίηση, στην επιχειρησιακή δράση, στην επαγγελματική συμπεριφορά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Όλοι, επαγγελματίες κι εθελοντές μέσω των εκπαιδεύσεων, των επιμορφώσεων, των πιστοποιήσεων και της αποδεδειγμένης εργασιακής ή / και εθελοντικής εμπειρίας που ήδη διαθέτετε, πιστοποιείστε για τα επιχειρησιακά σας προσόντα στον αντίστοιχο τομέα, της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών ή της διαχείρισης κρίσεων ή της έρευνας και διάσωσης ή της αντιμετώπισης καταστροφών, κ.α., σε επιχειρησιακό, διοικητικό και επιτελικό επίπεδο αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.

Για την πιστοποίηση των επιχειρησιακών σας προσόντων ως εθελοντής, απαιτείται ελάχιστη ενεργός και αδιάλειπτη ενασχόληση με το αντικείμενο πέντε (5) ετών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ

Με την εγγραφή σας στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, σας χορηγείται Πιστοποιητικό Μέλους.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΕΛΟΥΣ

Με την πιστοποίηση των επιχειρησιακών σας προσόντων ή με την πιστοποίησή σας ως Εκπαιδευτής του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. ή με την εγγραφή σας στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, αποκτάτε το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, το οποίο λαμβάνετε ψηφιακά στο e-mail σας, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στις επαγγελματικές σας κάρτες, στον προσωπικό σας ιστότοπο, στο βιογραφικό σας σημείωμα, κ.α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Σας παρέχεται η αποκλειστικότητα της ανάδειξής σας και πιστοποίησής σας ως Εκπαιδευτής του Ελληνικού Ινσιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Το σύνολο των πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. προέρχεται αποκλειστικά από τα μέλη του, είτε με την αναγνώριση των επαγγελματικών ή / και επιχειρησιακών του προσόντων, είτε μέσα από την διαδικασία ανάδειξης σε εκπαιδευτή (εκπαίδευση, αξιολόγηση, πιστοποίηση).

ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ

Σε εκδηλώσεις ή / και δράσεις ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού αλλά και κοινωνικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα των εταιρειών – οργανώσεων – συλλόγων – φορέων των μελών του Ελληνικού Ινσιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, δύναται να παρέχεται αιγίδα, έπειτα από εξέταση του σχετικού αιτήματος και έγκρισής του.

Follow by Email
Instagram