Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Greenpeace

Η ελληνική Greenpeace. Από το 1991που ιδρύθηκε το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, αγωνίζεται για τη λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας με πολύπλευρη δράση και αξιόλογες εκστρατείες

WWF Hellas

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1991και είναι κομμάτι της διεθνούς οικογένειας του WWF (World Wide Fund for Nature), που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες μέσω ενός δικτύου από 50 εθνικές οργανώσεις

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους

Μεσόγειος SOS

Για την προώθηση οικολογικών προτάσεων, την εξοικονόμηση νερού, ενέργειας, την προστασία του κλίματος σε εθνικό και ευρωμεσογειακό επίπεδο

Αρκτούρος

Για την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος

Καλλιστώ

Για την προστασία της άγριας ζωής και της φύσης

MoM

Για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

Αρχέλων

Για τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους

Αρχιπέλαγος

Ινστιτούτο θαλάσσιας Προστασίας και έρευνας των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου

ΠΑΝΔΟΙΚΟ

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Για τη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας

Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης

Είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική ΜΚΟ στην Ελλάδα – ιδρύθηκε το 1951- και συντέλεσε στη δημιουργία των περισσότερων Εθνικών Δρυμών ενώ υπέγραψε για λογαριασμό της Ελλάδας τη Συνθήκη Ραμσάρ. Επικεντρώνεται σε προγράμματα προστασίας και διαχείρισης της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Είναι ο εθνικός χειριστής του διεθνούς προγράμματος ‘ για την προστασία των οργανωμένων ακτών της χώρας μας, καθώς και του προγράμματος ‘Green Key’, για την οικολογική διαχείριση των διαφόρων τουριστικών εγκαταστάσεων

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ιδρύθηκε το 1991 από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Δραστηριοποιείται στη διαχείριση φυσικών περιοχών, στην επιστημονική πληροφόρηση και έρευνα σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκτέλεση ειδικών έργων

Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Για την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού της Ελλάδας

Follow by Email
Instagram