Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

– Σύμβαση Ραμσάρ για την προστασία των διεθνούς ενδιαφερόντων υγροτόπων

– Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (Σύμβαση CITES)

– Σύμβαση Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση

– Σύμβαση Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητικών 

– Σύμβαση Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης 

– Πρωτόκολλο Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τις στιβάδες του όζοντος

– Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα

– Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (United Nation Framework Climate Change Convention UNFCCC)

– Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές 

– Πρωτόκολλο του Άαρχους για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος

 

Follow by Email
Instagram